Teamontwikkeling & -begeleiding

Voor wie?

Stel je eens voor dat iedereen in je organisatie samenwerkt aan een bezield verhaal. Met dezelfde doelen voor ogen en gedeelde verantwoordelijkheid.  Wat zouden dan de resultaten zijn? 

Maar wat als niet iedereen mee is?  Je voelt de spanning in je organisatie, mensen haken af, resultaten blijven uit.  Wat als je van richting moet veranderen?  En het is niet meer duidelijk wie wat doet en waarom.

Met het oog op betere resultaten en gelukkige medewerkers, houden volgende vragen je bezig:

 • Hoe krijg ik de verbinding herstelt en de dynamiek er terug in?
 • Hoe komt er een betere samenwerking tot stand?
 • Hoe kunnen we succesvol verandering realiseren?
 • Hoe neem je mensen mee in verandering?

Waarom?

Bij StayHungry geloven we dat een gezonde groepsdynamiek noodzakelijk is om een strategie te doen slagen.

Effectief samenwerken in team, bij een projectgroep of bij een partnership heeft te maken met wat je doet, met hoe je het doet en met de werkrelaties binnen de groep. 

Een bezielde samenwerking gaat zelfs nog een stapje verder. Het gaat over betrokkenheid en engagement, het je ‘aantrekken’ en het werk goed willen doen. 

StayHungry werkt een goedgevuld menu uit om jouw team(s) duurzaam te betrekken en te engageren.

De ingrediënten

 • Tijdens dit groeitraject vertrekken we vanuit de context van het team, binnen het groter geheel.
 • We werken aan ontwikkeling en transformatie vanuit een concrete groeidoelstelling, samen met het voltallige team.
 • We bekijken zowel de binnenkant van de organisatie (hoe wordt er samengewerkt, vanuit welke rollen en verantwoordelijkheden, met welke doelen) als de buitenkant (waar is de klant mee bezig en hoe kunnen we hem daarbij helpen).
 • We betrekken waar nodig ook andere spelers, van binnen of buiten de organisatie (o.a. klanten).

We gaan door tot je honger gestild is

Een eerste gesprek:

 • om elkaar te leren kennen
 • om te weten hoe (het team binnen) jouw organisatie functioneert
 • waar je naar toe wil, wat jouw veranderambitie is

 

Oriëntatiescan/intake:

 • om je businessuitdaging in kaart te brengen en de veranderaanpak te kunnen bepalen om engagement bij de collega’s te maximaliseren
 • een doelgerichte doorlichting die de context, de eigenheid van jullie organisatie en de menselijke impact in kaart brengt. Wat betekent de verandering voor je medewerkers?  Waar verwacht je weerstand?  Welke stappen en ervaringen zijn er al geweest?

 

Een groeitraject op maat:

 • een combinatie van onsite coaching, virtuele ondersteuning, workshops en creatieve tools om jou en je team te ondersteunen in het realiseren van de verandering
 • maximaal afgestemd op de noden van jouw team(s) en het doel van de verandering
 • het vertrekt vanuit de visie en strategie van jouw bedrijf
 • het brengt op een interactieve manier de verschillende perspectieven en uitdagingen van het team naar de oppervlakte
 • met alle teamleden zoeken we naar de beste werkwijze die voor iedereen werkt
 • geen snelle oplossing, maar een duurzame ‘accelerator’ die het team binnen jouw onderneming de nodige stappen vooruit brengt
 • waar nodig betrekken we ook andere spelers, van binnen of buiten de organisatie
 • met (menselijke) meetpunten om te bepalen of je op de juiste weg bent om je verandering te realiseren
 •  

Plan een gesprek

Wil je weten wat StayHungry voor jou kan doen?

Jouw oogst?

 • Een sterker draagvlak intern.
 • Meer interactie, verbinding en openheid tussen de groepsleden.
 • Integratie van talenten en vaardigheden zodat de collectieve intelligentie de individuele mogelijkheden overstijgt.
 • Concrete verbeteringen in de werkcontext, met concrete, realistische actiepunten die leiden tot betere resultaten.
 • Geëngageerde medewerkers zorgen voor een hogere klantentevredenheid.
 • Gelukkigere werknemers én klanten worden ambassadeurs van je merk.

een voorproefje

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste projecten.